Hướng dẫn cách chơi và học cùng trẻ từ 7-17 tháng tuổi

Video này hướng dẫn cha mẹ cách chơi và học cùng con đang ở độ tuổi 7-17 tháng tuổi