Hướng dẫn cách tắm an toàn cho trẻ sơ sinh

Đoạn phim ngắn sau hướng dẫn cách tắm an toàn cho bé sơ sinh, bao gồm thông tin về việc chuẩn bị, kỹ thuật tắm và nhiệt độ tắm cho bé.