Mời bạn điền đầy đủ các thông tin bên dưới và bấm chọn "Tiếp tục" để sử dụng công cụ:

Đánh giá nhanh sự phát triển ngôn ngữ và lời nói của trẻ

Hãy điền thông tin của trẻ:
 

 

 

* Công cụ mang giá trị tham khảo – thông tin không thay thế cho việc tư vấn và khám bới các cơ sở y tế/bác sỹ chuyên khoa. Hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn cụ thể.

* Công cụ được xây dựng dựa trên “Speech and Language Developmental Milestones” của National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, USA bởi Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS).