optimism-550x300

Giúp trẻ có thái độ sống lạc quan


Một trong những điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể trao cho trẻ là thái độ tích cực với cuộc sống. Cha mẹ cảm thấy tự tin, hài lòng vì trẻ đã được trang bị đầy đủ để vượt qua những khó khăn và thách thức. Chúng ta sống trong một thế giới không ổn định và biến đổi, nơi có nhiều thứ vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta. Thông thường, cách chúng ta kiểm soát những biến đổi phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận tình huống. Giúp trẻ trở nên lạc quan và “nhìn vào phía tươi sáng của cuộc đời” là một bước để chuẩn bị cho trẻ có một tương lai vững chắc.


Lạc quan là gì?

Lạc quan là có thể mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ những trải nghiệm cuộc sống. Điều này có nghĩa là tràn đầy hi vọng, có niềm tin mãnh liệt và tự tin để giải quyết những tình huống. Lạc quan là suy nghĩ tích cực. Có thể nhìn về phía tươi sáng giúp tất cả chúng ta vượt qua những thách thức và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Tại sao lạc quan quan trọng?

Bạn còn nhớ câu chuyện “Đoàn tàu lửa màu đỏ bé nhỏ” từ thời thơ ấu? Khi đối mặt với thách thức leo lên đỉnh đồi, đoàn tàu lửa màu đỏ tự nói đi nói lại với chính nó rằng “Tôi nghĩ tôi có thể, tôi nghĩ tôi có thể”. Khi gần đến đỉnh của ngọn đồi đoàn tàu đã thay đổi lời tự khích lệ “Tôi biết tôi có thể!”

Nếu như giống đoàn tàu này, trẻ tin rằng trẻ có thể làm được, thì trẻ có thể sẽ cố gắng hơn để làm được việc gì đó.

Các nhà tâm lý học làm việc với vận động viên thường giúp họ phát triển hình ảnh thành công của chính họ hoặc “độc thoại” để giúp họ duy trì tính lạc quan trong thời gian tập luyện. Đây là cách thực hành tính lạc quan.

Những yếu tố hợp nhất của sự lạc quan?

Làm thế nào để trẻ phát triển tính lạc quan?

Một số trẻ được sinh ra với tính khí vui vẻ và năng lực bẩm sinh giúp bản thân trẻ có thể vượt qua được những thách thức và giải quyết vấn đề. Những trẻ khác có thể phải vật lộn để vượt qua khó khăn, thường mong đợi điều tồi tệ nhất xảy ra. Khi trẻ lớn lên và phát triển, trẻ cần càng nhiều cơ hội càng tốt để khám phá thế giới của trẻ và trải nghiệm thành công.

Mỗi lần trẻ đạt được một điều gì đó mà trẻ đặt mục tiêu để làm, trẻ bắt đầu phát triển niềm tin rằng trẻ có thể tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

‘Độc thoại” là những gì chúng ta tự nói với bản thân để giải thích cho những gì đang diễn ra mỗi ngày. Khi trẻ có thể nói với chính mình rằng trẻ có thể làm được nhiều điều thì trẻ có thể sẽ đạt được nhiều thành công hơn.

Những cách người lớn suy nghĩ và nói về những trải nghiệm của họ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành niềm tin ở trẻ về việc tại sao thành công hoặc thất bại có thể xảy ra.

Cha mẹ lạc quan có thể nói những điều như:

‘Mẹ chỉ nghĩ rằng hầu hết những lúc khi con dành đủ thời gian và thực sự cố gắng với bài tập toán được giao về nhà thì con sẽ đạt được kết quả tốt”, thay vì “Xem này, con không bao giờ dành đủ thời gian và con không cố gắng hết sức với bài tập toán được giao về nhà”.

Sự hài hòa giữa những gì bạn nghĩ bạn cảm nhận như thế nào chính là cách bạn hành động

Những người lạc quan

Những người bi quan

Cha mẹ có thể làm gì

Nên nhớ rằng

 


imom.vn dịch và hiệu chỉnh theo tài liệu Parenting của Bang South Australia