Công cụ "Kế hoạch tiêm chủng cho trẻ" cung cấp thông tin cho các ông bố bà mẹ về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 0-2 tuổi.  Mời bạn điền đầy đủ các thông tin bên dưới và bấm chọn "Tiếp tục" để xem kế hoạch tiêm chủng cho trẻ.

Kế hoạch tiêm chủng

Thông tin về bé

Bé trai Bé gái Tên của bé:

Ngày sinh hoặc ngày dự sinh:

Địa chỉ:

* Công cụ mang giá trị tham khảo – thông tin không thay thế cho việc tư vấn và khám bới các cơ sở y tế/bác sỹ chuyên khoa . Hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn cụ thể.

* Công cụ được xây dựng bởi Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS).