Làm gì đối với việc ganh tị giữa anh chị em ruột?

2-amish-boys

Cha mẹ thường hay lo lắng về việc con cái so bì tị nạnh với nhau. Một số mâu thuẫn giữa trẻ xảy ra trong gia đình là điều bình thường. Những mâu thuẫn này là một phần của việc trẻ học hỏi cách sống hòa thuận với những người khác.

Cha mẹ cần phải can thiệp trước khi có việc vượt ngoài tầm với hoặc một ai đó bị tổn thương.

Mâu thuẫn giữa những đứa trẻ

Những cuộc tranh cãi với anh và chị em là một trong những cách trẻ học hỏi cách đối xử công bằng, tôn trọng những người khác và để giải quyết những mối bất hòa. Học hỏi cách để tranh cãi công bằng mà không làm tổn thương bất kỳ ai là một kỹ năng sẽ giúp trẻ trong những mối quan hệ sau này.

Trẻ có thể tranh giành tình yêu và sự chú ý của bạn. Trẻ có thể cảm thấy ghen tị nếu chúng cảm thấy bạn dường như dành nhiều thời gian hơn cho một đứa trẻ khác, hoặc đối xử với một đứa trẻ khác tốt hơn. Thậm chí những đứa trẻ đã trưởng thành cũng có thể ghen tị với anh chị em ruột. Trẻ có thể tranh giành nếu trẻ cảm thấy tổn thương, tức giận hoặc bị đối xử không công bằng.

Một số trẻ thể hiện sự tranh giành nhiều hơn do tính khí của trẻ, độ tuổi của trẻ hay bởi vì chúng vẫn còn đang học hỏi những kỹ năng cần thiết để sống hòa thuận với những người khác.

Giảm bớt mâu thuẫn

Cha mẹ có thể giảm bớt mâu thuẫn bằng cách:

Những việc làm sau có thể giúp ích:

Sự can thiệp

Luôn luôn can thiệp trước khi mọi việc ở ngoài tầm với hoặc khi cóai đó bị tổn thương. Nếu bạn phải can thiệp bạn hãy cố gắng:

Những việc làm sau sẽ không có tác dụng:

Nếu con bạn đang khó chịu, hãy trò chuyện với trẻ về những cảm xúc của trẻ.

Khi mọi việc lắng xuống

Trò chuyện với trẻ về cách tốt nhất để làm những việc tiếp theo. Hãy hỏi trẻ những việc nào khác trẻ có thể hoàn thành.

Đôi khi, bạn có thể cho phép các con tự giải quyết việc chúng tranh cãi. Việc bạn quan tâm quá nhiều có khi lại làm chúng tranh cãi nhiều hơn.

2015-08-21  16:40:17

imom.vn dịch và hiệu chỉnh theo tài liệu Parenting của Bang South Australia