Lời khuyên nuôi con theo cách tích cực

Trẻ mới biết đi (2-3 tuổi)


Các mốc phát triển

Các kỹ năng như chuyển hướng, chơi đồ hàng (trò chơi đóng vai/tưởng tượng), và đá bóng được gọi là các mốc phát triển. Các mốc phát triển là những điều hầu hết trẻ có thể làm ở một độ tuổi nhất định. Trẻ đạt được các mốc phát triển quan trọng trong cách chơi, học, nói, cư xử, và di chuyển (như nhảy, chạy, hoặc cân bằng)

Vì trẻ càng ngày càng mong muốn được độc lập nên giai đoạn này thường được gọi là "khủng hoảng tuổi lên hai." Tuy nhiên, đây cũng là thời gian thú vị đối với trẻ và cha mẹ. Trẻ sẽ trải qua những thay đổi lớn về suy nghĩ, học tập, xã hội, và cảm xúc.  Những thay đổi này sẽ giúp trẻ khám phá và tìm hiểu thế giới mới của trẻ. Trong giai đoạn này, trẻ sẽ có thể làm theo hai hoặc ba bước chỉ dẫn, sắp xếp các đồ vật theo hình dạng và màu sắc, bắt chước các hành động của người lớn và bạn cùng chơi, và thể hiện một loạt các cảm xúc.

father-son-cd-research

Các lời khuyên nuôi nấng con cái theo cách tích cực

Sau đây là một số điều cha mẹ có thể làm để giúp trẻ phát triển trong giai đoạn này:

An toàn cho trẻ là trên hết

Vì trẻ di chuyển ra xung quanh nhiều hơn nên trẻ cũng có thể gặp nhiều mối nguy hiểm hơn. Các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra rất nhanh nên hãy luôn để mắt đến trẻ. Dưới đây là một vài lời khuyên giúp giữ an toàn cho trẻ:

Giữ cho cơ thể khỏe mạnh


imom.vn Dịch và hiệu chỉnh từ Centers for Disease Control and Prevention, USA