Các mốc phát triển quan trọng: Con bạn lúc 4 tuổi

Cách con bạn chơi, học, nói và hoạt động cung cấp cho bạn các bằng chứng quan trọng về sự phát triển của trẻ. Các mốc phát triển quan trọng là các việc mà hầu hết các trẻ có thể làm ở một độ tuổi nhất định.

Kiểm tra các mốc quan trọng mà con bạn đạt được khi bé tròn 4 tuổi. Trong mỗi lần gặp bác sĩ của con bạn, kể cho bác sĩ về những mốc quan trọng mà con bạn đã đạt được và những mốc mà con bạn sẽ đạt được trong giai đoạn tiếp theo.

Những việc mà hầu hết trẻ làm được ở độ tuổi này:

Về mặt xã hội và tình cảm
Ngôn ngữ/Giao tiếp
4-years_2Nhận biết (học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề)
Sự phát triển về vận động/thể chất

Hành động sớm bằng cách nói chuyện với bác sĩ nếu con bạn:

Nếu bạn lo lắng – Hành động sớm

Hãy nói với bác sĩ  hoặc y tá của con bạn nếu bạn phát hiện ra bất kì dấu hiệu chậm phát triển nào ở độ tuổi này, và nói chuyện với ai đó trong cộng đồng bạn, người mà đã quen thuộc với các dịch vụ cho trẻ nhỏ trong khu vực.                                                                                                                                                                               

Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng trẻ em nên được sàng lọc để xác định sự phát triển chung bằng các công cụ chuẩn hóa, đáng tin cậy ở độ tuổi 9, 18, và 24 hoặc 30 tháng hoặc được sàng lọc bất kì lúc nào bố mẹ hoặc cán bộ y tế lo lắng. Hãy hỏi bác sĩ của con bạn về việc sàng lọc phát triển cho trẻ.  


imom.vn Dịch và hiệu chỉnh từ Centers for Disease Control and Prevention, USA