family

Những gia đình kiểu mẫu

Gia đình là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của trẻ nhỏ. Một gia đình giàu tình yêu thương và chăm sóc sẽ giúp trẻ hình thành sự tự tin và tích cực. Ngược lại, gia đình không hạnh phúc có thể khiến trẻ gặp phải nhiều vấn đề rắc rối.

Mặc dù có rất nhiều hình mẫu gia đình cũng như phương pháp nuôi dạy con cái, song một số cách có thể không hiệu quả.

Đôi khi chúng ta không nhận ra điều gì đã khiến cho mọi chuyện trong gia đình trở nên khó khăn như vậy. Sau đây là một vài ý tưởng giúp gia đình bạn đi vào nề nếp.


Dành thời gian để trò chuyện và lắng nghe

Tạo khoảng thời gian của gia đình

Hãy dành tình yêu thương, chăm sóc và ân cần

Chấp nhận sự khác biệt

Chia sẻ quyền hành và các việc vặt trong nhà

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè

Chia sẻ các vấn đề của bạn với gia đình hoặc những người mà bạn tin tưởng nếu bạn cảm thấy cần thiết. Không làm điều đó khi có sự có mặt của trẻ nhỏ.

Cam kết

Các nghi lễ và truyền thống gia đình

Ngay cả những điều nhỏ bạn làm mỗi ngày và trong các dịp đặc biệt cũng giúp bạn xây dựng gia đình. Các nghi lễ hàng ngày có thể là  cách bạn nói tạm biệt, hoặc điều bạn làm trong bữa ăn và khi đến giờ đi ngủ. Gia đình sẽ bền chặt hơn nhờ vào việc kỷ niệm những dịp đặc biệt cùng nhau, như sinh nhật và những ngày đặc biệt khác, và duy trì truyền thống thực hiện.

Một gia đình vững mạnh sẽ thể hiện những thái độ tích cực và tin tưởng rằng họ có thể dựa vào những thành viên khác khi mọi chuyện khó khăn.

 

 

imom.vn dịch và hiệu chỉnh theo tài liệu Parenting của Bang South Australia