Hoạt động thể chất trong và sau thai kỳ

Sách tranh ngắn về "Hoạt động thể chất trong và sau thai kỳ" này hi vọng sẽ phần nào giúp chị em phụ nữ biết rõ hơn về những việc nên lưu ý đối với các hoạt động thể chất nên và không nên làm trong và sau khi mang thai.
Nội dung được tóm tắt ngắn gọn và minh họa sinh động giúp các mẹ dễ đọc và dễ nhớ.

 

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_1_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_2_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_3_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_4_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_5_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_6_imom_800

hoat_dong_the_chat_mang_thai_page_7_imom_800

 

 

 

2016-02-19   17:41:52

imom.vn dịch và hiệu chỉnh từ tài liệu của Queensland Government

 

 

 

Giá: Miễn phí