Tại sao những câu truyện quan trọng đối với trẻ em?


Những câu truyện giúp trẻ đối phó với nhiều cảm xúc và vấn đề. Thời gian kể chuyện có thể là thời gian trẻ được bạn chăm sóc đặc biệt mà trẻ sẽ nhớ suốt đời. Cho dù trẻ có là nhân vật trong những câu chuyện của bạn, hay ở trong những cuốn sách, những câu truyện là một trong những cách mà trẻ học hỏi để cảm thấy hứng thú đọc sách. Sách và những nhân vật trẻ đọc ở trong sách có thể trở thành những người bạn của trẻ. Trẻ cũng có thể hiểu được rằng sách là công cụ để khám phá những thông tin quan trọng và bổ ích. Nhiều người nhìn lại với sự thích thú ở những câu truyện yêu thích của họ từ thời thơ ấu. Ngày nay chúng ta hiểu rằng đọc sách cho trở sơ sinh và trẻ nhỏ là rất quan trọng ở những năm đầu đời và có tác động đến toàn bộ sự phát triển và học hỏi của trẻ sau này.

child-and-book-1366362356aic

Tại sao cần đọc sách với trẻ?

 


Ảnh minh họa: Những trẻ thích thú đọc có thể trở thành những người học tự tin.

Chú ý: Nếu bạn không hứng thú đọc hoặc cảm thấy khó khăn, bạn vẫn cần phải cho trẻ thấy rằng việc đọc rất quan trọng. Bạn có thể có những cuốn sách khắp nhà và bạn có thể nói cho con bạn rằng bạn mong có cơ hội để tìm hiểu để thích đọc sách.

 

Những cuốn sách và những câu truyện giúp trẻ như thế nào?

Những câu truyện giúp trẻ ứng phó với những cảm xúc

Những câu truyện giúp phát triển sự tự tin

Một số lời khuyên dành cho những người kể chuyện

Trẻ sơ sinh

Trẻ mới biết đi

Trẻ mẫu giáo

Trẻ bắt đầu đi học

Bạn nên tìm kiếm gì?

Những gợi ý sau có thể giúp bạn khi lựa chọn sách cho con bạn.

Tìm kiếm:

Trẻ em có thể tự đọc thường sẽ muốn đọc nhiều hơn nếu bạn để trẻ lựa chọn những gì trẻ thích đọc, ngay cả khi đó không phải là một cuốn sách hay. Trẻ sẽ luôn học được tính nhân văn thông qua những công truyện mà bạn đọc cho chúng. Khi được học về đọc sách và những câu chuyện tình cảm trẻ thường sẽ muốn đọc rất nhiều loại sách khi chúng lơn lên.

Cha mẹ có thể làm gì

Lưu ý:

 

 

2015-08-27   15:53:31 

imom.vn dịch và hiệu chỉnh theo tài liệu Parenting của Bang South Australia