Mời bạn điền các thông tin và bấm chọn "Tiếp tục" để sử dụng công cụ:

Tìm hiểu kiến thức phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho trẻ

Chúng ta không thể ngăn được tất cả các dị tật bẩm sinh nhưng có những cách để giảm khả năng bị bệnh cho trẻ. Công cụ kiểm tra kiến thức phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho trẻ của bạn.
 

 

* Công cụ mang giá trị tham khảo – thông tin không thay thế cho việc tư vấn và khám tại các cơ sở y tế/bác sỹ chuyên khoa . Hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn cụ thể.

* Công cụ được phát triển dựa trên công cụ Birth defect knowledge assessment của CDC Hoa kỳ bởi Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS).